Välkommna

En japansk tanka (eller waka) är en dikt uppbyggd av trettioen stavelser i två avdelningar: kami-ku och shimo-ku. De tre versraderna i kami-ku består av vardera fem, sju och fem uttalade stavelser och de två versraderna i shimo-ku består av vardera sju uttalade stavelser. Jag har använt mig av den tekniken i boken för att berätta om Carl Peter Thunbergs äventyr. Thunberg är auktor för de flesta växterna jag har målat. Eftersom några nämns i texten har jag också tagit med dem.
Äntligen är mitt manus och mina bilder klara om Carl Peter Thunbergs äventyr. Jag har lagt in en del av de växter han sände till Europa och i stora akvareller hans äventyr. Det känns tomt att ha avslutat ett projekt som tagit mig flera år.